Ubezpieczenie na życie

 

 Ubezpieczenie na życie.Ubezpieczenie na życie

Wśród wielu rodzajów ubezpieczeń przedmiotem umowy z zakładem ubezpieczeń jest życie osoby ubezpieczonej. Stąd bierze się potoczna nazwa „ubezpieczenie na życie”. Śmierć ubezpieczonego nakłada obowiązek na ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia.

Świadczenie z polisy

Świadczenie, czyli „Suma Ubezpieczenia” wypłacane jest dla osoby lub osób wskazanych w polisie. Osoby wskazane w umowie ubezpieczeniowej, czyli „uposażeni” otrzymują świadczenie zgodnie z zapisem podziału procentowego, dokonanego przez ubezpieczonego.

Wypłata z tytułu świadczenia z polisy następuje pod warunkiem, gdy ubezpieczony był pod ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami szczegółowymi i ogólnymi ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie jako zabezpieczenie kredytu

Polisa ubezpieczenia na życie często może stanowić zabezpieczenie kredytu bankowego. W takim przypadku osobą uposażoną nie jest osoba fizyczna a bank, który udzielił nam kredytu. W niektórych przypadkach konieczne jest dokonanie dodatkowo cesji świadczenia z polisy na bank.

Czas trwania umowy ubezpieczenia na życie

Ze względu na czas trwania umowy ubezpieczeniowej umowy dzielimy na terminowe, bez terminowe lub dożywotne. Terminowe – umowa na czas określony, np. 10, 15, 25 lat lub do 30, 45, 65 roku życia. Bez terminowe –  umowa przedłużana jest w każdą rocznicę umowy pod warunkiem terminowej opłaty składki. Takie umowy są jednak określone maksymalnym wiekiem granicznym ubezpieczonego np. do 65, 67, 70 roku życia. Dożywotne, czyli do końca życia ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie – typy umów

Dalszy podział umów ubezpieczenia na życie to:

– Indywidualne ubezpieczenie na życie – na podstawie wskaźników jak wiek, czas trwania umowy i stan zdrowia ubezpieczonego, wyliczana jest należna dla ubezpieczyciela składka za polisę.

Grupowe ubezpieczenie na życie – to umowa bez terminowa przedłużana w każdą rocznicę polisy, najczęściej maksymalnie do 65 lub 67 roku życia. Organizatorem grupy jest zakład pracy lub inny podmiot np. broker, bank lub stowarzyszenie. Składka za ubezpieczenie zależy od wielkości i średniej wieku grupy. Ubezpieczenie grupowe oprócz podstawowego ubezpieczenia na życie poszerzone jest o szereg dodatkowych opcji. Po przystąpieniu do grupy ubezpieczony otrzymuje potwierdzenie ubezpieczenia tzw. certyfikat.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*